Belastingen

De VNPF heeft sinds 2009 een convenant met de belastingdienst, waarin de uitgangspunten en de wijze waarop partijen met elkaar om wensen te gaan, zijn vastgelegd.

Partijen werken met elkaar samen op basis van wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie, gericht op het onderhouden en versterken van de bereidheid om aan fiscale en sociaalverzekeringsrechtelijke verplichtingen te voldoen en op effectief toezicht met betrekking tot de in dit convenant opgenomen fiscale en sociaalverzekeringsrechtelijke onderwerpen.

Zij identificeren gezamenlijk fiscale en sociaalverzekeringsrechtelijke onderwerpen en bepalen daarover snel en actueel een standpunt binnen de kaders van wet-, regelgeving en jurisprudentie, ten einde de rechtszekerheid te vergroten. Partijen streven naar het gezamenlijk vormgeven van effectief en efficiënt toezicht op de naleving van deze standpunten.

Het convenant wordt jaarlijks geavalueerd en met wederzijds goedkeuren verlengd. Rechts kunt u de laatste versie van het convenant downloaden.