Drank- en horecawet

De Drank- en Horecawet (DHW) geeft regels voor de verstrekking van alcoholhoudende drank in Nederland. Op evenementen wordt vaak alcoholhoudende drank verstrekt, veel bepalingen uit de wet zijn dan ook op evenementen van toepassing. Sinds 1 januari 2014 geldt “geen alcohol onder 18 jaar”. Kinderen of jongeren onder 18 jaar mogen geen alcohol kopen, consumeren of bij zich dragen en daarbij zijn zowel jongere als verstrekker strafbaar. Ook tijdens evenementen moeten bezoeker en organisator zich hieraan houden. Elke gemeente moet een Preventie- en handhavingsplan maken. Volgens de DHW moet het plan op 1 juli 2014 zijn vastgesteld door de raad. Om duidelijkheid te scheppen over alles wat hieromtrent speelt, heeft de Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM), de brancheorganisatie voor de evenementenbranche, deze Handreiking gemaakt. Een gemeente kan in zijn Preventie- en handhavingsplan met betrekking tot het onderdeel evenementen volstaan met het verwijzen naar deze Handreiking. In de Handreiking zijn de voorstellen van de campagne “Nix <18” die toepasbaar zijn op evenementen meegenomen.

 

Betrokken partijen

  • Bij het beoordelen wie wat moet doen op en rond een evenement, moet rekening gehouden worden met verschillende rollen.
  • De organisator is de aanvrager van de evenementenvergunning, verkoopt kaartjes of vraagt op een andere wijze mogelijke bezoekers om te komen.
  • De organisator kan eventueel een derde partij inhuren om voor hem de “natte” horeca op het evenement te regelen.
  • Er is een partij op wiens naam de vergunning DHW of Ontheffing art 35 DHW staat of moet komen te staan. Dat kan de organisator zelf zijn, maar het kan ook een andere partij betreffen.
  • Er kan sprake zijn van een uitzendbureau dat horecapersoneel levert.
  • Er is barpersoneel. Soms in dienst van de organisator, soms in dienst van een andere partij, vaak geleverd door een uitzendorganisatie.
  • De gemeente heeft een rol als verlener van de evenementenvergunning, de DHW-vergunning, als art 35 DHW ontheffingverlener, en als handhaver.

Regelgeving vanaf 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 is het voor personen onder 18 jaar bij wet verboden om alcohol te kopen, te consumeren of bij zich te dragen. Wie onder de 18 is en toch alcohol drinkt of bij zich draagt, is strafbaar en riskeert een boete.