Sanitair en hygiëne

Het sanitair bij evenementen is momenteel de gewoonste zaak van de wereld. Zelfs bij kleine evenementen zie je tegenwoordig al snel een “Dixi” staan. Toiletten, Urinoirs., Douches en een plaats om de handen te wassen is het meest voorkomend.

 • Voor de toiletten kennen we de water gespoelde toiletten. Hiervoor is water aan- en afvoer noodzakelijk.
 • De toiletcabines zijn overal te plaatsen maar kunnen vol raken waardoor ze tussendoor geleegd dienen te worden.
 • Voor de urinoirs is het plaskruis een goede optie. Die hebben een grote capaciteit en kunnen aangesloten worden op een afvoer.
 • Met de plaswand heb je geen aanvoer nodig van water maar wel een afvoer.

Laat je goed voorlichten door de verhuurder wat het handigste is voor jou evenement. Een vaste verhouding van 1 toilet op x bezoekers is niet altijd mogelijk daar dit afhankelijk is van het soort evenement, locatie en tijdsduur.

Plaatsing
Denk aan het tussendoor legen, calamiteiten en lange wachtrijen bij het plaatsen van toiletten. Verstandig is ook te denken aan toezicht.

Standaard richtlijn d.d. 21.08 2017 GHOR Hollands Midden m.b.t. de toiletten is :

Op het evenemententerrein moeten voldoende toiletten aanwezig zijn die voldoen aan:

 • Een toilet per 150 gelijktijdig aanwezig bezoekers en/of deelnemers (met minimum van 2 toiletten). • Maximaal 25% van het totaal aantal toiletten mag bestaan uit urinoirs.
 • De mannen- en vrouwentoiletten zijn van elkaar gescheiden.
 • Toiletten bevinden zich op loopafstand.
 • De toiletten dienen goed zichtbaar en verlicht te zijn.
 • De toiletten dienen minimaal 2 maal per dag schoongemaakt te worden en er dient een handwasgelegenheid aanwezig te zijn.

Douches
Voor het plaatsen van douches bij evenementen is het aan te bevelen een professional in te schakelen dit in verband met legionella en het verzorgen van de juiste temperatuurregeling voor het water. (zie leveranciers)
Belangrijk bij dit onderdeel is om ook te denken aan de voorzieningen voor mindervaliden. Zorg dat ook zij op een toegankelijk manier gebruik kunnen maken van de sanitaire voorzieningen.

Water
Water is niet alleen nodig voor het sanitair, maar ook als drinkwater en koelwater. Belangrijk is te zorgen voor een veilige watervoorziening.
Water wordt niet alleen gebruikt voor de catering, maar ook voor koeling van apparatuur, mens en dier. Ook hulpverleners hebben meestal water nodig. Verder heeft ook de brandweer bij grote evenementen een watervoorziening nodig.
We zien steeds vaker gratis drinkwater op evenementen. Voor sommige organisaties is dit nog een probleem omdat men bang is voor omzetverlies. Toch blijkt dit niet het geval en waarderen mensen juist de mogelijkheid om water te kunnen tappen.

Angst
De grote angst die er is met water gaat eigenlijk altijd over legionella.
Legionella is een bacterie die de veteranenziekte of legionellagriep veroorzaakt. De ziekte kan ontstaan wanneer mensen de bacterie inademen, bijvoorbeeld door een legionella besmetting in een douche of via een sproei-installatie.
De griepvariant (ook wel Pontiac koorts) is meestal tijdelijk en van doorgaande aard, de veteranenziekte daarentegen is een chronische longaandoening met mogelijk dodelijke afloop. Voorwaarde voor infectie is dat de bacterie via de neus of de mond wordt opgenomen en zich kan vestigen in de longen. De verspreiding gebeurt dan ook via zogenaamde aerosolen, dit zijn kleine waterdruppeltjes die de bacterie kunnen bevatten en ontstaan door turbulente waterbewegingen. Risicogroepen zijn personen met een verminderde weerstand, ouderen en stevige rokers

Legionella kan bij evenementen ontstaan door

 • vervuilde leidingen,
 • watertemperaturen tussen de 25 en 60 Celsius
 • lang stilstaand water.
  De besmetting kan zich o.a. voordoen bij douches, fonteinen, whirlpools, vernevelaars en sproeiers

Hoe voorkom je een besmetting?:
Afhankelijk van de grootte van het evenement is het ook hierbij, gezien de risico’s en aansprakelijkheid als organisator aan te bevelen een betrouwbare leverancier te zoeken. Zeker als het gaat om desinfecteren.
Check uw leveranciers op voorwaarden, verzekering en deskundigheid.
Bij kleine evenementen zal het gebruik van water meestal zeer beperkt zijn en worden er vrijwel geen sanitaire voorzieningen getroffen die om extra waterleidingen vragen.
Zorg daar voor schone materialen, gebruik water uit reguliere aansluitingen die regelmatig gebruikt worden.

Riolering
Daar waar er met water wordt gewerkt moet er ook weer water afgevoerd worden.
Indien er extra voorzieningen nodig zijn moet men zich goed laten informeren. Dit kan veelal door de verhuurder en of installateur geregeld worden. Er zijn nu eenmaal wettelijke bepalingen als het gaat om het lozen van afvalwater.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de Hygiëne richtlijn 2014 voor evenementen met de wijzigingen 2016

Hygiënerichtlijn voor Evenementen

Inleiding

In deze inleiding staat voor wie de richtlijn voor publieksevenementen is geschreven en wat het doel van de hygiëne-eisen is. Ook wordt er uitgelegd waarom hygiëne belangrijk is. Daarnaast vindt u een leeswijzer als ondersteuning bij het vinden van specifieke informatie.

 1. Voor wie is deze hygiënerichtlijn?
  Deze hygiënerichtlijn is geschreven voor organisatoren van evenementen. De term ‘evenement’ wordt in deze richtlijn breed toegepast. Uitgangspunt is dat de voorzieningen die tijdens een evenement worden opgezet meestal tijdelijk zijn en dus na een bepaalde periode weer worden afgebroken. De richtlijn gaat in op alle mogelijke aspecten van een evenement. Er zijn evenementen waar bezoekers of deelnemers een korte tijd verblijven en evenementen waar men ook kan overnachten. Daarnaast kan een evenement zowel binnen als buiten worden georganiseerd. Het kan daarom voorkomen dat bepaalde eisen, zoals de regels omtrent dierenverblijven of dance events, niet voor uw evenement van toepassing zijn. Lees de richtlijn dus goed door zodat u weet welke eisen er wel en niet gelden voor uw specifieke evenement. Daarnaast kunt u met behulp van een scoreformulier in bijlage 8.3 nagaan of de hygiënemaatregelen uit deze richtlijn gelden voor uw evenement.
 2. Wat is het doel van deze richtlijn?
  U vindt in dit document zowel richtlijnen over de bouw en inrichting van uw evenement als richtlijnen die direct te maken hebben met de uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden en hygiënemaatregelen. Deze richtlijn geeft een overzicht van de hygiëne-eisen waaraan evenementen moeten voldoen. Of er op uw evenement een groter infectierisico is dan gemiddeld, ligt aan:  het aantal verwachte bezoekers of deelnemers;  de kenmerken van deze bezoekers of deelnemers (risicogroep);  de aard van de tijdelijke voorzieningen. Het is de taak van de organisatie om dit infectierisico zo klein mogelijk te maken, en hier is een goed hygiënebeleid voor nodig. Deze richtlijn is een hulpmiddel om de hygiëne op publieksevenementen vorm te geven. Als ondersteuning voor organisatoren zijn kant-en-klare instructies opgenomen voor uitvoerend medewerkers en eventuele vrijwilligers.

De hygiënerichtlijn voor evenementen – december 2014 – met wijzigingen maart 2016, betreft de definitieve versie.

Wijzigingen maart 2016:

Ten opzichte van de richtlijn uit december 2014 is er een aantal tekstuele wijzigingen aangebracht in deze versie van maart 2016. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen.
De tekst over legionellapreventie is aangepast.
In de vorige versie was het uitgangspunt vooral dat (in bepaalde situaties) legionellapreventie nodig of verplicht is. Nu is het uitgangspunt waar en hoe legionellapreventie nodig is, waarbij de nadruk ligt op risicovolle waterinstallaties die tijdelijk op evenementen worden gebruikt waarvan het RIVM vanwege gezondheidsrisico’s legionellapreventie noodzakelijk acht.

Voor de meest actuele situatie zie;

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid | Hygiënerichtlijn voor Evenementen