Duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed begrip. Belangrijk bij het organiseren van een evenement is dat er niet alleen nagedacht wordt over afvalverwerking maar ook over welk materiaal je gaat gebruiken of inzetten en wat is de belasting voor het milieu? Belangrijkste aandachtspunten zijn:

Afval

Voor afvalverwerking gaat het er natuurlijk om hoe je dit gaat organiseren, welke materialen ga je gebruiken en wat heeft dat voor gevolgen. Nederland Schoon heeft daarvoor een “toolkit evenementen” ontwikkeld die te vinden is op ons menu van “wat heb ik nodig?” en op de site van Nederland Schoon. Deze handreiking van Nederland Schoon is opgesteld ter ondersteuning van alle betrokkenen bij evenementen; organisatoren, gemeenten en andere stakeholders. Het document geeft enkele aandachtspunten, concrete tips en maatregelen en een overzicht van de ondersteuningsmogelijkheden vanuit Nederland Schoon.

De drie effecten van een schoon evenement zijn:

 

POSITIEF IMAGO

Een schoon evenement zorgt voor draagvlak in de omgeving en bij vergunningverleners. Het maakt het extra aantrekkelijk voor deelnemers en publiek om te komen.

SAMEN IETS BEREIKEN

Een schoon evenement maak je met elkaar. Tussentijds het terrein schoonhouden geeft het goede voorbeeld aan bezoekers en maakt het werk nog leuker. Na afloop ben je sneller klaar met schoonmaken en kun je het succes met elkaar vieren.

KOSTENBESPARING

Duurzame maatregelen leiden op termijn tot kostenbesparing. Schoonmaken van de grond achteraf kost bijvoorbeeld meer tijd dan via afvalbakken inzamelen en recycling is vaak goedkoper dan verbranding.

Voor meer informatie zie: https://www.nederlandschoon.nl/supporter-van-schoon of https://www.nederlandschoon.nl

Energie

Voor Energie gaat het er natuurlijk om hoe je dit gaat organiseren, welke energiebronnen ga je gebruiken en wat heeft dat voor gevolgen. Voor de reductie van energieverbruik zijn twee scenario’s van toepassing:

1. Er is een lokaal aanwezige netaansluiting of er is een mogelijkheid om deze tijdelijk te realiseren. Als hiertoe mogelijkheden zijn, dan heb je de keuze om groene energie in te kopen. Hiermee kan de milieubelasting als gevolg van energieverbruik zelfs tot 0 worden gereduceerd.

2. Er is geen mogelijkheid tot het realiseren van een tijdelijke netaansluiting
In dat geval is het van belang vooraf te kijken naar hoe het energieverbruik kan worden gereduceerd, door bijvoorbeeld gebruik te maken van duurzame energiebronnen of duurzame brandstoffen (biodiesel). Daarnaast kan het energieplan worden geoptimaliseerd door te (laten) berekenen wat er precies aan energie benodigd is. Dit kan een forse kostenbesparing opleveren!

Mogelijke actiepunten: meten van energieverbruik; optimaliseren van energieplan; keuze voor duurzame energiebronnen/brandstoffen; aggregaten zoveel mogelijk uitschakelen tijdens op- en afbouw; koelcontainers uitzetten gedurende de dag; cateraars en standhouders verantwoordelijk stellen voor hun eigen energieverbruik.

Voor meer informatie zie de site van Green Events
https://greenevents.nl/areas-of-impact/energie

Transport

Bij transport gaat het niet alleen om het transport van materialen maar ook het transport van de bezoeker. Denk aan het OV, inzetten van bussen en treinen, pendelbusjes, maar ook aan fietsers en wandelaars.

Publieksvervoer

Om de impact van het publieksvervoer te verminderen, is het van belang eerst inzicht te krijgen in de volgende punten:

 • Bezoekersaantal per dag
 • De reisafstand
 • Het vervoersmiddel
 • Verhouding festivalbezoekers/kampeerders (bij meerdaagse festivals)
 • Aantal bezoekers dat op en neer reist (bij meerdaagse festivals)

Op basis van die gegevens is het mogelijk om plannen te maken en uit te voeren die er toe leiden dat de milieubelasting door publieksvervoer wordt gereduceerd. De acties welke in jouw programma zinvol en succesvol zijn, zijn ook afhankelijk van de infrastructurele mogelijkheden en de festivalbezoekers.

Transport

Door creatief na te denken over de transporten ten behoeve van de aan- en afvoer van materialen voor het festival is de nodige winst te behalen. Dit is mogelijk door:

 • Het transport centraal coördineren: door het transport vanuit de organisatie te coördineren in plaats van vanuit het gezichtspunt van elke leverancier apart blijken vaak veel logische combinaties mogelijk te zijn, waardoor het totaal aantal transportkilometers eenvoudig gereduceerd kan worden.
 • Alternatieve vervoersmogelijkheden inzetten: alternatieve vervoersmogelijkheden zoals de goederentrein of boot kunnen in sommige gevallen tot grote reducties van zowel milieubelasting als transportkosten leiden.

Mogelijke actiepunten: samenwerken met lokale leveranciers; combineren van transporten; ontwerpen van een transportplan; overwegen van alternatieve vervoersmogelijkheden; stimulatie van het gebruik van openbaar vervoer; bevorderen van carpoolen; samenwerking met busmaatschappijen; combi tickets; het maken van een slim verkeersplan.

Voor meer informatie kijk op: https://greenevents.nl/areas-of-impact/mobiliteit

Catering

Bij Catering is het niet alleen van belang welk materiaal je gebruikt, maar ook het soort voedsel. Biologisch of niet biologisch? Vegetarisch/ veganistisch of niet? Materiaal keuze servies? Kookgerei? Bereiding?

Ook streekproducten spelen steeds vaker een belangrijke rol en de opmars van Foodtruckfestivals maakt dat de diversiteit steeds groter wordt. Belangrijker wordt het dan ook om duidelijke keuzes te maken. Denk daarbij niet alleen aan de originaliteit maar ook aan de capaciteit in verhouding tot de bezoekers. Maak ook daarin duidelijke keuzes. Per slot wil je ook dat de bezoekers een goede service ontvangen maar ook dat ze een bijzonder beleving ervaren.

Daarnaast is er nog een belangrijk element dat vaak vergeten wordt en dat is de verspilling van eten en drinken.

Voor meer informatie kijk op: https://greenevents.nl/areas-of-impact/eten-en-drinken

Nederland Schoon, Green events en MVO Nederland

Er is veel bijzonder veel informatie beschikbaar als het gaat over duurzaamheid. Websites van bijvoorbeeld Nederland Schoon, Green events en MVO Nederland geven veel informatie. Vraag is altijd hoe ver wil je hier in gaan en wat is praktisch haalbaar.

Inmiddels zijn er zelfs al diverse keurmerken als de Barometer duurzame evenementen van Stichting Milieu Keur https://www.milieukeur.nl

  Voor de meeste evenementen georganiseerd door vrijwilligers zal dit vaak veel te ver gaan. Wel is het belangrijk om te kijken wat je zelf eenvoudig zou kunnen doen en regelen.

  Hieronder volgen een aantal handvatten die je goed op weg kunnen helpen:

  Linken naar organisaties die zich met duurzaamheid bezighouden zijn o.a.:

  Nederland Schoon

  Nederland Schoon wil zwerfafval in Nederland voorkomen en bestrijden. Zij voeren campagnes tegen zwerfafval, doen onderzoek, adviseren bedrijven en zetten aanstekelijke acties op.

  Specifieke aandacht geven zij aan de zogenaamde ‘aandachtsgebieden’, plekken waar doorgaans meer zwerfafval te vinden is, zoals in winkelgebieden en in het openbaar vervoer. Hiervoor creëren zij oplossingen op maat. De bij Nederland Schoon beschikbare kennis over zwerfafval willen zij breed beschikbaar stellen.

  Green Events

  Green Events is er voor de evenementensector en iedereen die hierbij betrokken is. Denk aan event professionals, organisatoren, artiesten, leveranciers, horeca ondernemers, beleidsmedewerkers en studenten. Ons platform biedt duurzame groentjes voldoende basiskennis om het verschil te maken. Dit doen ze gratis via artikelen, praktijkcases en interviews.

  Ben je een event professional en wil je alles leren over van de laatste ontwikkelingen rondom thema’s als duurzaamheid, innovatie en diversiteit? Join Club Green Events! In Club Green Events heb je toegang tot een gigantisch (inter)nationaal netwerk, kennis, tools en inspiratie. Dit doen ze onder andere via een besloten platform. Hier kun je terecht voor al je vragen, Expertise Sessies en handige Guides & Templates. Zo brengen ze de industrie samen voor een duurzame en sociale toekomst. Lees hier alles over Club Green Events.

  Of je nou een organisator, promotor, artiest, gemeente, provincie of merk bent – Green Events werkt wereldwijd samen om de grenzen te verleggen in het belang van Moeder Aarde. Van muziek tot sport en van cultuur tot business-to-business. Daarnaast begeleiden ze projecten waarin gemeenten en organisatoren als collectief samenwerken. Zo ontwikkelen ze samen duurzame en sociale maatregelen én oplossingen met impact. Benieuwd naar de mogelijkheden? Lees hier meer over de Pioniersprojecten

  MVO Nederland

  MVO Nederland is een organisatie die zich richt op het bedrijfsleven. Zij organiseren bijeenkomsten, publiceren en informeren.