Muziek en beeld

Voor het gebruik van muziek en beeld betaal je een vergoeding aan Buma/Stemra, Sena of Videma. De vergoeding is voor auteursrechten en is een percentage van de zg. recette. De recette is het totaal van inkomsten uit het evenement, zoals entreegelden, sponsoring, bartering etc. Het kan best ingewikkeld zijn om dit vooraf te bepalen. Er wordt berekent in dat geval een voorlopige vergoeding berekend. Achteraf dien je de juiste gegevens aan te leveren voor de eindafrekening.

Over auteursrecht

In 1913 richtten muziekauteurs en -uitgevers de Vereniging Buma op. Dit was een jaar na de komst van de Auteurswet, die in Nederland in 1912 is ingevoerd. Artikel 1 van de Auteurswet luidt: Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

De Auteurswet biedt bescherming voor de gehele ‘creatieve industrie’. Zonder deze bescherming heeft het geen zin om origineel werk te maken, want iedereen zou dan vrij zijn om met de creaties aan de haal te gaan. Dankzij de Auteurswet mogen auteurs, zoals bijvoorbeeld componisten, tekstdichters en wetenschappers, als enige beslissen over de exploitatie van hun werken en kunnen zij hier geld mee verdienen. De Auteurswet is in 2015 gewijzigd. De rechten om werken openbaar te maken en te verveelvoudigen worden ook wel exploitatierechten genoemd. Veel muziekauteurs kiezen ervoor om hun exploitatierechten over te dragen. Ze laten het aan een andere persoon of organisatie over om hun muziekauteursrecht te exploiteren en vergoedingen te regelen voor gebruik van hun werk. Ruim 25.000 componisten en tekstdichters hebben de exploitatie van hun muziekauteursrecht overgedragen aan Buma/Stemra.

De Wet auteurscontractenrecht is per 1 juli 2015 in werking getreden en beoogt de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars ten opzichte van hun exploitanten (o.a. uitgevers, filmproducten en platenmaatschappijen) te versterken.

Bron: Buma Stemra

Licentie regelen