Muziek en beeld

Voor het gebruik van muziek en beeld betaal je een vergoeding aan Buma/Stemra, Sena of Videma. De vergoeding is voor auteursrechten en/of naburige rechten en is een percentage van de zg. recette. De recette is het totaal van inkomsten uit het evenement, zoals entreegelden, sponsoring, bartering etc. Het kan best ingewikkeld zijn om dit vooraf te bepalen. Er wordt in dat geval een voorlopige vergoeding berekend. Achteraf dien je de juiste gegevens aan te leveren voor de eindafrekening.

Over auteursrecht

In 1913 richtten muziekauteurs en -uitgevers de Vereniging Buma op. Dit was een jaar na de komst van de Auteurswet, die in Nederland in 1912 is ingevoerd. Artikel 1 van de Auteurswet luidt: Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. De Auteurswet biedt bescherming voor de gehele ‘creatieve industrie’. Zonder deze bescherming heeft het geen zin om origineel werk te maken, want iedereen zou dan vrij zijn om met de creaties aan de haal te gaan. Dankzij de Auteurswet mogen auteurs, zoals bijvoorbeeld componisten, tekstdichters en wetenschappers, als enige beslissen over de exploitatie van hun werken en kunnen zij hier geld mee verdienen. De Auteurswet is in 2015 gewijzigd. De rechten om werken openbaar te maken en te verveelvoudigen worden ook wel exploitatierechten genoemd. Veel muziekauteurs kiezen ervoor om hun exploitatierechten over te dragen. Ze laten het aan een andere persoon of organisatie over om hun muziekauteursrecht te exploiteren en vergoedingen te regelen voor gebruik van hun werk. Ruim 25.000 componisten en tekstdichters hebben de exploitatie van hun muziekauteursrecht overgedragen aan Buma/Stemra.

De Wet auteurscontractenrecht is per 1 juli 2015 in werking getreden en beoogt de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars ten opzichte van hun exploitanten (o.a. uitgevers, filmproducten en platenmaatschappijen) te versterken.

Wanneer betaal je aan BUMA/STEMRA?

Als je muziek in het openbaar draait of speelt die niet rechtenvrij of van jezelf is. Vraag dan vooraf een licentie aan.

Wat is Sena

Sena regelt de rechten van muzikanten en producenten. Zij krijgen van Sena een vergoeding als hun muziek in het openbaar gedraaid wordt. Elke dag zet Sena zich in voor rechthebbenden. Dat zijn er nu ruim 30.000. Muzikanten en producenten krijgen hun vergoeding dankzij muzieklicenties. Bedrijven en organisaties sluiten die licenties bij Sena af. Als organisatie zonder winstoogmerk betaalt Sena de geïncasseerde gelden zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten door. Op die manier krijgen de makers van muziek waar zij recht op hebben. Sena werkt op basis van de Wet op de naburige rechten en is gevestigd in Hilversum. Voluit staat Sena voor Stichting ter Exploitatie van Naburige rechten.

Wanneer betaal je aan SENA?

Als je muziek in het openbaar draait die niet rechtenvrij of van jezelf is. Vraag dan vooraf een licentie aan.

Videma

Op sommige evenementen worden tv-programma’s vertoond. Tv verrijkt de ervaring, toont goed gastheerschap en biedt ontspanning, informatie en amusement. Als je tv-beelden vertoont in een zakelijke omgeving mag dit volgens de Auteurswet alleen indien je toestemming hebt van de programmamakers, zoals omroepen en producenten. Je regelt die toestemming met een licentie van Videma.

De vergoedingen die Videma jaarlijks bij zakelijke gebruikers incasseert, worden aan de tv-makers uitgekeerd. Videma is, net als Buma en Sena, aangesloten bij branchevereniging VOI©E en beschikt over het keurmerk voor organisaties die zich bezighouden met het collectief beheer van rechten (CBO-keurmerk). Lees meer over VOI©E en CBO.

Wanneer betaal je aan VIDEMA?

Als je TV-beeld in het openbaar toont op je evenement. Vraag dan vooraf een licentie aan.