Buren

De buren worden vaak vergeten maar de omgeving is een wezenlijk onderdeel van je organisatie en planning. De omwonenden zijn niet alleen mensen maar ook dieren. Het draagvlak en begrip voor een evenement is belangrijk als het gaat om te kunnen organiseren. Binnenkort gaat de omgevingswet van kracht, wat betekent dat de afhankelijkheid van meewerkende buren steeds belangrijker wordt. Omwonenden willen steeds meer weten over de te verwachten overlast, zoals lawaai, parkeerproblemen, bereikbaarheid woning en/of winkel, enz.

Het is dan ook belangrijk om de omwonenden vroeg mee te nemen in de planvorming. Informeer ze goed en ga in gesprek waar nodig. Steeds vaker merken we dat organisatoren in de problemen komen door bezwaarschriften en steeds vaker ook met succes gestopt worden. Het is belangrijk om begrip te hebben en te zorgen voor minimale overlast. Nodig de buren uit tijdens het evenement of compenseer met een leuke attentie. Binnenkort volgt de nieuwe omgevingswet. Wat de gevolgen zijn voor de evenementen is nog niet helemaal duidelijk. Wel is duidelijk dat “de buren” meer invloed krijgen of een evenement wel of niet door kaan gaan. Als het zover is zullen wij u verder informeren.