Mobiliteitsplanning

Voor een accurate mobiliteitsplanning is het zaak om het profiel van het evenement goed in beeld te krijgen. Bij verschillende typen evenementen horen verschillende bezoekers-, activiteiten- en ruimtelijke profielen. Niet iedereen zal erbij stilstaan dat effecten van deze profielen vaak nog groter zijn op de vervoersstromen dan op het evenement zelf.

Profiel als basis van de risicoanalyse

Het risicomanagement bij evenementen begint bij een integrale risicoanalyse. Om een gedegen risicoanalyse te kunnen uitvoeren is het van belang dat niet enkel de doelgroep en activiteiten inzichtelijk zijn, maar ook dat de specifieke mogelijke effecten van deze kenmerken op de verschillende elementen van het evenement in beeld komen. Binnen de risicoanalyse zou mobiliteit daarin dezelfde prioriteit moeten hebben als openbare orde en publieke gezondheid. Ook op dit vlak spelen immers significante risico’s een rol. Een paar voorbeelden:

Een dance-event van een bepaald genre kent ongeacht de locatie een bepaalde doelgroep. Desondanks gebruikt het publiek in het oosten van Nederland vanwege de beperkte openbaar vervoersmogelijkheden relatief vaker de auto dan het publiek bij eenzelfde dance-event in Amsterdam, waar juist het openbaar vervoer en de fiets veel worden gebruikt. Het zijn events met hetzelfde activiteiten- en publieksprofiel. Het ruimtelijke profiel maakt hier het verschil.

Een voetbalwedstrijd waarbij een club thuis voetbalt is mogelijk gewend dat 80% van de bezoekers op de fiets komt. Dit is een heel ander verkeersbeeld dan bijvoorbeeld een benefietwedstrijd in hetzelfde stadion waarbij er juist 80% van de bezoekers met de auto komt. Het zijn echter allebei voetbalwedstrijden en ze hebben hetzelfde activiteiten- en ruimtelijk profiel. Het publieksprofiel is hier met name doorslaggevend.

Profielen als basis voor maatregelen

De effecten van de specifieke kenmerken van een evenement kunnen een waardevolle basis vormen voor het maatregelenpakket dat geïmplementeerd wordt om vervoersstromen soepel te laten verlopen. De verschillende profielen hebben een mogelijk (groot) effect op de keuze van maatregelen op het gebied van mobiliteit. Een paar voorbeelden:

Festivals met uiteenlopende muziekstromen kunnen binnen de hekken sterk op elkaar lijken, maar significant verschillen in vervoersstromen. Bezoekers van Hardstyle festivals willen graag allemaal van het feestje kunnen genieten en komen daarom in veel grotere mate met georganiseerd busvervoer, terwijl bezoekers van Urban festivals juist veelal met eigen vervoer komen, met een lage bezettingsgraad per auto. Waar bij het ene type festival veel aandacht moet uitgaan naar piekmomenten bij de aankomst van de bussen, is bij het andere type festival relatief veel weg- en parkeercapaciteit nodig. Het publieksprofiel maakt hier het verschil.

Een live muziekevenement of concert is veelal een evenement dat plaatsvindt binnen een bestaande locatie, zoals een sporthal of voetbalstadion. De artiest kan echter een totaal afwijkende doelgroep voortbrengen, met gevolgen voor de mobiliteit. Een concert van Justin Bieber trekt een zeer jonge doelgroep met een grote afhankelijkheid van ouders voor het brengen en halen. Een concert van André Rieu trekt juist een doelgroep waarbij rustig in- en uitstappen en korte looproutes naar de locatie van groot belang zijn. Het vraagt om een beduidend ander mobiliteitsplan, terwijl de verschillen tussen deze evenementen voor de locatie zelf weinig impact kunnen hebben. Het publieksprofiel maakt hier het verschil.

Een binnenstedelijk sportevenement kan afhankelijk van het activiteitenprofiel een totaal andere impact hebben op de stad. Denk aan het verschil tussen een marathon en een wielercriterium. De parcoursafzetting kan hetzelfde zijn, maar vanwege de duur van de afsluiting zit er wellicht een groot verschil in de benodigde bereikbaarheidsmaatregelen die een organisatie moet nemen. Om maar niet te spreken van de impact die een langere afsluiting heeft op de bereikbaarheid voor bewoners, ondernemers en hulpdiensten.Het publieksprofiel maakt hier het verschil.

Profielen als basis voor een mobiliteitsplan

Het goed doordenken van de effecten van het publieksprofiel, het ruimtelijke profiel en het activiteitenprofiel op mobiliteit, is essentieel voor het kunnen opstellen een accuraat mobiliteitsplan. De specifieke vervoerskenmerken van de doelgroep, het karakter van het evenement en de locatie van het evenement kunnen als leidraad worden gebruikt bij bijvoorbeeld het inschatten van de verwachte verdeling van de bezoekers over de vervoersstromen. Dit is met name van belang wanneer een evenement nog niet eerder heeft plaatsgevonden en er dus geen ervaringsgegevens beschikbaar zijn. Goed doordachte profielen en inzicht in de effecten hiervan kunnen erg waardevol zijn voor het maatregelenpakket in het kader van mobiliteit. Ook kunnen ze worden gebruikt om de impact op de omgeving in kaart te brengen en te bepalen welke aanvullende maatregelen benodigd zijn om de omgeving bereikbaar te houden.

Advisering, opleiding en training

We kunnen vaststellen dat mobiliteit integraal moet worden betrokken bij het bepalen van de preventie- en beheersmaatregelen rond een evenement. Met een gedegen risicoanalyse kunnen veel situaties voorkomen of op de juiste manier opgevangen worden. Met het besef dat mobiliteit rondom evenementen niet meer gezien kan worden als noodzakelijk kwaad, kan het geïntegreerd worden in de organisatie en als gelijkwaardig onderdeel in de draaiboeken verwerkt worden, waarbij het met name van belang is dat de draaiboeken aansluiting op elkaar vinden op het vlak van mobiliteit.

Advies in de planfase

Wilt u vaststellen of uw plannen en draaiboeken van uw evenement overeenkomen met de werkelijkheid? Professionals kunnen dit denkproces begeleiden en versterken. Dit kan als losstaand onderdeel, maar ook als deel van een totale risicoanalyse met mobiliteit als belangrijk onderdeel en door specifiek mee te denken met de uitwerking van relevante, maatgevende scenario’s.

Ondersteuning tijdens het evenement

Ook tijdens het evenement kunnen professionals helpen met het monitoren van ontwikkelingen en kunnen adviseren over de te nemen maatregelen, mocht blijken dat er toch onvoorziene situaties ontstaan. Indien gewenst kunnen professionals gedurende het evenement ook de helpende hand bieden met het mobiliteitsmanagement.

Bron: Event Safety Institute