De wet natuurbescherming

De wet natuurbescherming kent een aantal zaken die je als organisator van een evenement moet meenemen in je plannen.
Iedereen weet dat we inmiddels een probleem hebben met de stikstofregels. Meestal gaat het over de bouw, verkeer en de agrarische sector. Maar zij zijn niet de enige sectoren. Ook bij evenementen kan dit een probleem vormen en de nabijheid van een natura 2000- gebied zal vanuit de regelgeving een nog grotere rol hebben.

In tegenstelling tot de evenementenvergunning die gehandhaafd wordt door de gemeenten wordt de wet natuurbescherming gehandhaafd door de provincie.

Omdat stikstof op allerlei manieren uitgestoten kan worden (denk o.a. aan vervoer, generatoren, paasvuren, bloemencorso’s etc.) krijg je als organisator al snel te maken met regelgeving. De regelgeving valt door de aanwezigheid van mensen, maar ook door geluid onder de wet natuurbescherming.

Ter ondersteuning van de organisatoren heeft de provincie Overijssel een handige brochure gemaakt ter ondersteuning.
De brochure “Evenementen, stikstof en Natura 2000 gebieden. In deze brochure staan de stappen die je moet zetten om aan de regelgeving te voldoen.

De evenementenhelpdesk adviseert gemeenten en organisatoren om in overleg te gaan en kijken of er collectief acties ondernomen kunnen worden, daar het voor met name de kleine evenementen een flinke belemmering kan worden als het gaat om de organisatie van een evenement. Denk aan het maken van stikstofberekeningen en soortenonderzoek op vaste locaties.

De brochure Evenementen, stikstof en Natura 2000 gebieden