Handboek Evenementenveiligheid

Het Evenementenhandboek Veiligheid draagt bij aan de aanpak van veiligheid bij evenementen. Het is gebaseerd op praktijk uit de evenementenbranche en is in de loop der tijd verder versterkt met wetenschappelijke inzichten en nieuwe ervaringen.

Stichting Evenementenhandboek

De Stichting Evenementenhandboek heeft samen met een aantal voorlopers het initiatief genomen voor de ontwikkeling en het beheer van de Nederlandse versie van het handboek. De stichting is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, organisatoren en producenten van evenementen. In de komende maanden zal de stichting zich inzetten om samen met alle stakeholders het Evenementenhandboek Veiligheid verder te ontwikkelen.

Naslagwerk

Het Evenementenhandboek Veiligheid biedt een gemeenschappelijke basis voor de veiligheidsorganisatie bij evenementen en een landelijk naslagwerk voor alle organisatoren van evenementen. Gemeenten en adviserende diensten kunnen het handboek gebruiken als referentiekader bij de beoordeling van risico’s en maatregelen.