Risicoanalyse

Praktijkervaringen en recente bevindingen van de inspecties maken duidelijk dat er in de aanpak van evenementenveiligheid meer aandacht mag uitgaan naar de risicoanalyse. Het uitvoeren van een risicoanalyse biedt verdieping in de oorzaken en gevolgen van risico’s op een evenement. Een multidisciplinaire risicoanalyse draagt bij aan de gemeenschappelijke beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Binnen Veiligheidsregio Hollands Midden is er daarom voor gekozen de risicoanalyse nadrukkelijker te gaan positioneren bij risico-aanpak evenementen.

Functie risicoanalyse

Ieder evenement brengt in zekere mate veiligheidsrisico’s met zich mee. Om alle risico’s van het evenement goed in kaart te brengen en tijdig de juiste veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen, voert de gemeente met haar adviserende partners op één of meerdere momenten in het voorbereidende proces een risicoanalyse uit. De impact en waarschijnlijkheid van mogelijke risico’s lopen uiteen. De risicoanalyse moet inzicht bieden in de vraag welke risico’s reëel voorzienbaar zijn, welke het zwaarst wegen en hoe risico’s zich in de praktijk kunnen gaan manifesteren. Op grond van de risicoanalyse kan worden bepaald welke maatregelen er op of rond een evenement nodig zijn om risico’s te verminderen en om voorbereid te zijn op voorzienbare incidenten. Adviserende diensten kunnen hier hun adviezen op baseren en gemeenten kunnen dit vertalen in voorschriften en beperkingen in de evenementenvergunning.

Deze risicoanalyse wordt gebruikt door de Veiligheidsregio Hollands Midden en is tot stand gekomen door samenwerking met het Event Safety Institute.