De risico’s in beeld

Je bent als organisator verantwoordelijk voor het indelen van het evenement in een risicoklasse. Dit vraagt om een objectieve houding naar je evenement. Middels onze risicoscan kan je de risicoklasse van je evenement bepalen. De categorie is bepalend voor de termijn waarop je vergunningsaanvraag uiterlijk ingediend moet zijn. Uiteraard checkt elke gemeente ook onder welke categorie je evenement valt.

Doe nu onze gratis risicoscan

Vul de vragen in de online risicoscan in. Als je deze compleet hebt ingevuld wordt een pdf-document per mail gestuurd welke je kan gebruiken bij de aanvraag evenementenvergunning. Je kunt de tool tussentijds opslaan en later verder gaan. 

De ingevulde informatie wordt alleen gebruikt voor deze risicoscan en niet gedeeld met derden.