Veiligheidsplan

Als organisator van een evenement ben je primair verantwoordelijk voor de veiligheid van het publiek, medewerkers, deelnemers, publieke eigendommen en een ordelijk verloop van het evenement. Met het opstellen van het veiligheidsplan maak je inzichtelijk welke risico’s je evenement met zich meebrengt en welke maatregelen je daar als organisator op treft. In geval van een incident heb je bovendien alvast nagedacht over de bestrijding zodat de eventuele impact ervan beperkt blijft.

Het veiligheidsplan is dan ook een belangrijk document en maakt bij risicovolle evenementen onderdeel uit van de vergunningaanvraag. De gemeente en hulpverleningsdiensten kunnen op basis van het veiligheidsplan bovendien beter bepalen of er aanvullende maatregelen nodig zijn om het evenement nog veiliger te laten verlopen.

Onderstaand format veiligheidsplan wordt gebruikt door Veiligheidsregio Hollands Midden.