Veiligheidsplan

Als organisator van een evenement ben je primair verantwoordelijk voor de veiligheid van het publiek, medewerkers, deelnemers, publieke eigendommen en een ordelijk verloop van het evenement. Met het opstellen van het veiligheidsplan maak je inzichtelijk welke risico’s je evenement met zich meebrengt en welke maatregelen je daar als organisator op treft. In geval van een incident heb je bovendien alvast nagedacht over de bestrijding zodat de eventuele impact ervan beperkt blijft.

Het veiligheidsplan is dan ook een belangrijk document en maakt bij risicovolle evenementen onderdeel uit van de vergunningaanvraag. De gemeente en hulpverleningsdiensten kunnen op basis van het veiligheidsplan bovendien beter bepalen of er aanvullende maatregelen nodig zijn om het evenement nog veiliger te laten verlopen.

De Veiligheidsregio’s

Nederland kent 25 veiligheidsregio’s.

In de veiligheidsregio werken de brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de politie en gemeenten samen voor een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen.

De regio’s regelen de aanpak van grote ongelukken, rampen en crises zoals overstromingen, uitbraak van besmettelijke ziektes en terrorisme. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een veiligheidsregio treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld.

Bij het organiseren van een evenement is het goed om te weten in welke veiligheidsregio je het evenement organiseert. De 25 regio’s in ons land kennen soms een andere aanpak als het gaat om de veiligheid bij evenementen. Deze zijn namelijk gericht op de diverse omgevingsfactoren en het beleid binnen een regio. Dit kan vragen om extra maatregelen indien evenementen grensoverschrijdend zijn qua gemeente/cq veiligheidsregio.

Hier volgt de link naar het overzicht van alle regio’s en gemeenten.
https://www.regioatlas.nl/kaarten#_veiligheidsregios
Indien u op een regio klikt krijgt u een overzicht van de onderliggende gemeenten in beeld.

bron: overheid.nl

 

Onderstaand format veiligheidsplan wordt gebruikt door Veiligheidsregio Hollands Midden.