Buurtfeest/BBQ

  • Bij een buurtfeest gaat het meestal om een melding, vaak afhankelijk van het aantal deelnemers en de manier waarop het is georganiseerd.
  • Belangrijk te bedenken is of je de straat nodig hebt en of een tent wilt opzetten
  • Ga je versterkt geluid gebruiken? Niemand zal waarschijnlijk klagen als het geluidsniveau laag blijft maar als het in andere delen van een wijk te horen is kun je er van uitgaan dat dit problemen zal geven Gebruikelijk is, dat de muziek na 24.00 uur niet meer hoorbaar is.
  • Verkoop van alcohol houdende drank is verboden.
  • De door- en toegang voor hulpdiensten moet vrij blijven
  • Denk bij BBQ’s in de zomer ook aan de brandveiligheid en houd kleine kinderen uit de buurt van de BBQ.

TIP!!
Informeer tijdig/ vooraf de omwonenden en neem om problemen te voorkomen in je melding vooraf de aandachtspunten door met de gemeente.