CLC-VECTA

Centrum voor Live Communication

CLC-VECTA

Wie we zijn
CLC-VECTA Centrum voor Live Communication is de branchevereniging voor organisaties die professioneel betrokken zijn bij het organiseren, accommoderen en faciliteren van beurzen, congressen & vergaderingen, evenementen, entertainment en incentives.

Wat we doen
CLC-VECTA draagt bij aan de optimale profilering van het medium Live Communication en aan de verdere professionalisering van de Live Communication branche en onze circa 210 leden door te informeren, adviseren, ondersteunen en inspireren. Dit doen we onder meer door interessante bijeenkomsten te organiseren en nieuws, relevante cijfers en kennisdocumenten te delen. Daarnaast doen we, in samenwerking met Hogescholen, structureel onderzoek naar de meerwaarde van Live Communication. Bovendien behartigen we de (collectieve) belangen van onze leden en bieden we een aantrekkelijk voordelenpakket.

Organisatie
CLC-VECTA wordt gevormd door het bestuur, bestaand uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur, de directie en het verenigingsbureau. De directie en het verenigingsbureau zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. De diverse mediums in de Live Communication branche zijn vertegenwoordigd in afzonderlijke platformen. Speciaal voor young professionals binnen de branche is Platform Y-Live ingericht. Elk platform heeft zijn eigen Platformvertegenwoordigers en een Platformwoordvoerder. Deze woordvoerders vormen, samen met het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur.

CLC-VECTA

De Corridor 5C 3621 ZA Breukelen
Tel: +31 (0)346 – 352 444
info@clcvecta.nl