Event Safety Institute is het onafhankelijke expertisecentrum voor evenementenveiligheid. ESI heeft als missie om bij te dragen aan veilige, gezonde en duurzame evenementen. Zij doet dit door middel van onderzoek, advies, training en scholing.

U kunt bij ESI onder meer terecht voor:

  • Cursussen voor uw inhoudelijke verdieping
  • Coaching van u of uw team
  • Ondersteuning bij het bepalen van de nodige veiligheidsmaatregelen
  • Begeleiden van een risicoanalyse met de methodiek RISKOM
  • Advies over het opstellen van het veiligheidsplan, calamiteitenplan en/of ontruimingsplan
  • Analyse van de veilige publiekscapaciteit van uw locatie
  • Advies over de inrichting van het evenement, de looproutes, parkeervoorzieningen en bebording
  • Beoordeling effectiviteit veiligheidsmaatregelen tijdens het evenement
  • Evaluatie van uw evenement

Onze inhoudelijke vakgebieden zijn onder meer fysieke veiligheid, openbare orde, crowd management, verkeer & vervoer, beveiliging van evenementen en calamiteitenbeheersing. Door deze unieke combinatie zijn onze adviseurs in staat om direct met u te schakelen op alle facetten van uw vraagstuk. Aanvullende expertise op andere vakgebieden kunnen wij eenvoudig betrekken, zodat u optimaal bent geholpen.

Contactpersoon: Syan Schaap, directeur
Randhoeve 221
3995 GA Houten
T. 085 401 8122
E-mail: info@esi.email