Nationaal Platform Evenementen Vrijwilligers

Jaarlijks worden een groot aantal evenementen in ons land georganiseerd. Denk aan een kidsrun, ringsteken, bloemencorso, discoavond, springkussens, etc. 85% van de evenementen wordt georganiseerd door vrijwilligers. Deze evenementen geven een sterke binding onder de inwoners en trekken soms van heinde en verre mensen aan. Het geeft de gemeente aanzicht en uitstraling – ten minste… als het evenement goed verloopt. Hoe weet je als gemeente dat de vrijwilligers, veelal goedbedoelde amateurs die dat naast hun werk doen, het evenement goed te organiseren? Houden de vrijwilligers zich aan de wet- en regelgeving en weten zij welke wetten van toepassing zijn op het evenement? Zijn de bevoegde instanties geïnformeerd? Zijn de risico’s in kaart gebracht?