ONLINE TICKET

OnlineTicket is een robuust ticketing systeem dat oorspronkelijk is ontwikkeld ter ondersteuning van de organisatie van de verkeers- en vervoersstromen rondom evenementen. Inmiddels is het systeem dusdanig ontwikkeld en uitgebreid dat het ticket oplossing biedt voor zowel verkeer en vervoer als voor entree en voor elk denkbaar evenement.

Verkeer- en vervoer
Het systeem maakt het mogelijk om vooraf gedegen prognoses te maken van de vervoerskeuze van bezoekers van een specifiek evenement waarbij ticketing het middel is voor de informatievoorziening. Het systeem kan verschillende gewenste tickets maken en verzenden. Onderscheid wordt gemaakt in tickets die worden verkocht via een webshop aan bezoekers en tickets die worden verzonden via een backoffice aan pers, genodigden en personeel.

Loggerweg 7
8042 PG Zwolle
038-4256740
jw.brummelman@safetygroup.nl