Trash Prevent

Trash Prevent

Afval inzamelen in plaats van opvegen met ons TRASH-concept en Festibin®. Wij maken een schoon en duurzaam evenement mogelijk door het afval (gescheiden) in te zamelen.Wij faciliteren met o.a. Festibins® en geven het goede voorbeeld aan publiek met ons getraind...