Sportevenementen

Sportevenementen brengen specifieke risico’s met zich mee, denk aan de fysieke inspanning die deelnemers leveren waardoor bijvoorbeeld blessures en onwel worden reële risico’s zijn. De conditie en ervaringen van de deelnemer met die sport speelt hierin een rol. Ook factoren als het soort sport (bijv. auto- of motorsport) en het weer spelen een rol bij de risico inschatting. De meeste sportbonden hebben nagedacht en reglementen opgesteld om de risico’s te beperken.

Vanuit de buitensport zijn er uitgebreide risico inventarisaties gemaakt door de VeBON. De zgn. 4.0 normering. Deze is vrij opvraagbaar via www.vebon.nl. Je moet hierbij denken aan 5 algemene risicofactoren en gewoon je gezonde verstand laten werken als het gaat om het nemen van beheersmaatregelen. Wie of wat geeft welk risico?

 1. Risico deelnemer
  Denk hierbij bijvoorbeeld aan leeftijd, getraind of niet, algemene gezondheid, is er sprake van alcohol of drugs? Enz.
 2. Risico begeleider
  Is hij of zij voldoende opgeleid, is het aantal in de juiste verhouding op de deelnemers, zijn ze herkenbaar en verstaanbaar? Kan hij direct communiceren met de hulpdiensten en of organisator?
 3. Risico materiaal
  Heeft het voldoende onderhoud gehad, voldoet het aan de landelijke en of wettelijke norm, enz.
 4. Risico locatie /omgeving
  De risico’s zijn sterk afhankelijk van het soort locatie. Bijvoorbeeld: Is er ruimte voor de hulpdiensten, is er communicatie mogelijk, is het op het water, bosgebied, verharde wegen enz.
 5. Risico weersomstandigheden
  Denk aan warmte, onderkoeling, onweer enz.

Bovenstaande risicofactoren gelden overigens voor de meeste evenementen zij het vaak ook in een andere vorm en zijn slechts een voorbeeld. Een deelnemer kan bijvoorbeeld een bezoeker zijn en de begeleider de beveiliger. Belangrijk uiteraard zij ook de beheersmaatregelen. Wat moet je doen om de risico’s te minimaliseren?